Làm trang web bán hàng mới và những điều cần thay đổi

Vói sự tăng trưởng càng ngày càng mạnh mẽ của internet thì các website bán hàng ngày càng phổ quát hơn. Sự cạnh tranh vì vậy mà cũng nâng cao lên hơi phổ quát. nếu bạn đã có 1 website đẹp nhưng lại chưa tối ưu mang những dụng cụ tìm kiếm (hay gọi là SEO) hay website của bạn vận tải chậm và ít … Continue reading Làm trang web bán hàng mới và những điều cần thay đổi